автомашин доод зуух

автомашин доод зуух бүтэц, доош, төслийг зуух суурь ижил, харин доод хэсэг нь зуухны машин, зуух машин гал буюу зуухны хананы доод хэсэгт ёроолд сорох цооног, бие дээр код байх болно зуухны машин, зуух нь тодорхой температур, нөгөө нь зуухны машин, хөргөх дараа түлж байгаа дараа (сугалж ийм нэг захаас шиг шургуулга татаж, зууханд дагуу), шинэлэг тулж нь шинэ машин биеийг тулж, дараа нь тийм өөрийн name.trolley зуух ачаалал, хөдөлмөрийн эрчмийг сайжруулах, эргэлтийг хурдасгахын тулд зуухны гадна ачаалсны дараа буулгаж болиулж болно.

Leave your messages

Send Inquiry Now
Send Inquiry Now